หลักเกณฑ์การให้คะแนนรีวิว

การออกแบบ (เต็ม 10 คะแนน)

เน้นการสำรวจรอบเครื่อง งานประกอบ ความแข็งแรง การจับถือ รวมถึงเมื่อนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันตลอด 1 อาทิตย์ การออกแบบสร้างอุปสรรคต่อการใช้งานหรือไม่

สเปก/ฟีเจอร์เด่น (เต็ม 10 คะแนน)

สเปกเครื่องทันสมัย ไม่ตกยุค ที่สำคัญฟีเจอร์และฟังก์ชันใช้งานต้องน่าสนใจ และใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง ไม่ใช่การขายสเปกในกระดาษแต่พอใช้งานจริงกลับไม่สามารถทำได้หรือทำได้ไม่ดี

ความสามารถโดยรวม (เต็ม 10 คะแนน)

ภาพรวมทั้งหมด ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต้องทำงานสอดประสานกันลงตัว ยิ่งลงตัวมากเท่าใดคะแนนส่วนนี้ก็จะสูงขึ้น โดยเฉพาะส่วนการทดสอบประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการทั้งจากชุดซอฟต์แวร์ทดสอบและใช้งานจริง

ความคุ้มค่า (เต็ม 10 คะแนน)

เทียบราคากับฟีเจอร์ ฟังก์ชันใช้งาน ประสิทธิภาพและการออกแบบว่าคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด

Average = สรุปคะแนน